Menighetsmøte om gudstjenesteordning


Søndag 9. mai klokken 12.15 (like etter gudstjenesten), inviterer vi til menighetsmøte om gudstjenesteordningen

 

I 2019 vedtok Kirkemøtet en gudstjenesteordning for å få større grad av felles praksis i Den norske kirke. Dette har blant annet ført til færre alternativer av liturgiske melodier, enn det som ble tilgjengelig under gudstjenestereformen for 10 år siden. Gimsøy og Nenset menighetsråd kaller inn til Menighetsmøte fordi rådet ønsker å beholde de liturgiske leddene vi bruker per i dag.

Hele innkallingsdokument finner du HER!

Møtet vil skje med både fysisk og digital tilgang. 

Link til digital deltagelse på menighetsmøte søndag 9. mai kl 12.15 på ZOOM HER!

Vi anbefaler å laste ned programvare eller app for ZOOM på forhånd, for at det skal fungere optimalt.

For nedlasting og installering av ZOOM-programmet trykk HER! 

 

Tilbake