Klyve menighetshus og Gimsøy menighetshus kan leies til dåpsselskap, minnesamvær, konfirmasjonsselskap og andre anledninger.


Klyve menighetshus: 

maks dekkeplass til 90 personer. 

Dagspris kr. 2000 for hverdager 

kr. 2500 for lørdager/søndager 

Helg kr. 5000 

Alle priser er med vask.


Gimsøy menighetshus

maks dekkeplass til 40 personer 

Dagspris kr. 1500 for hverdager 

kr. 2000 for lørdager/søndager 

Helg kr. 4000

Alle priser er med vask.

 

For bestilling kontakt Lise Ripegutu, 

tlf. 98427863 

epost: klyve@derdubor.org