Hva skjer med misjonsprosjektet nå?


Land etter land har blitt lukket ned, og Normisjons misjonærer har returnert til Norge i mars. Normisjon mobiliserer til bønn.

Gimsøy og Nenset har siden 2017 støttet misjonsprosjektet i Senegal. Generalsekretær i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland oppfordrer til bønn over en rekke tema i denne tiden. For land og folk, for menneskene rundt oss, for syke og ensomme, for myndighetene, om kloke beslutninger, for verdenssituasjonen. – Ikke minst er det viktig for oss som misjonsfolk å be vi for mennesker i andre land der helsevesenet er langt dårligere rustet for denne krisen, sier Kvelland til Normisjons hjemmesider. 

Koronasituasjonen vil også få økonomiske følger for misjonen: – Det er for tidlig å si hvordan korona vil påvirke Normisjons økonomi, men vi følger med på potensielt store reduksjoner i inntekter, sier økonomi- og administrasjonssjef Trude Andersen på Normisjons nettsider.

–  Pionerarbeidet i Senegal drives i sin helhet av norske utsendinger og det står dermed i bero når utsendingene er reist hjem, sier internasjonal leder Marianne Næss Solheim.

Per nå er det litt over 400 bekreftede smittet i Senegal, men ingen vet hvordan det vil bli om smitten får fotfeste i denne delen av verden. Landet har stengt grensene og det er innført forbud mot reiser mellom flere provinser i landet for å begrense smittespredning.

Du kan støtte misjonsprosjektet ved å gi til #24914 merket: SENEGAL

Følg med på oppdaterte nyheter på Normisjons hjemmesider: https://www.normisjon.no/nyheter/

 

Tilbake